Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een product aan de overeenkomst moet voldoen en dus in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Voor het goed functioneren en de optimale levensduur van onze artikelen is het van belang om de producten met kennis van zaken op de juiste manier te monteren, of te laten monteren en volgens voorschriften te onderhouden. Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de fabrikant. Indien dit het geval is, vindt u dit terug in de documentatie bij het product.

Product defect

Voldoet het product niet aan de overeenkomst (heeft het een gebrek)? Dan heeft u in principe recht op kosteloos herstel of vervanging. Mocht dit gebeuren dan stellen wij het op prijs dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt via [email protected], met daarbij foto’s van het product en het gebrek.