In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe uw gegevens worden beschermd en gebruikt. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 20 oktober 2020. 
Heeft u klachten of vragen over ons Privacy Statement? Stuur een e-mail naar [email protected] of vul ons contactformulier in. 

INHOUDSOPGAVE 

 1. Woonpunt
 2. Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking
  1. Pin- / creditcard betalingen
  2. Gebruik van de Woonpunt website
  3. Social media
  4. Bezoek aan de winkel
  5. Klantenservice
  6. Informatie over diensten van Woonpunt
  7. Klanttevredenheidsonderzoeken
  8. Overig
 3. Verstrekking gegevens aan derden
 4. Doorgifte gegevens buiten EU
 5. Beveiliging
 6. Overdracht onderneming
 7. Inzage en correctie
 8. Websites van derden
 9. Bewaartermijnen
 10. Contact

  1. WOONPUNT

  Dit is het Privacy Statement van Woonpunt B.V.. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Woonpunt. Woonpunt handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 

  In dit Privacy Statement worden de verschillende manieren waarop Woonpunt gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken. 
  Woonpunt blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat dit Privacy Statement als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Woonpunt adviseert u dan ook het Privacy Statement regelmatig te raadplegen. 

  2. VERZAMELDE GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING 

  Woonpunt is verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens. Woonpunt verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen. 

  – Om onze diensten te verlenen en te factureren
  – Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan 
  – Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten) 
  – Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden (marktonderzoek) 
  – Om onze diensten op uw wensen af te stemmen
  – Om onze diensten te optimaliseren 
  – Om u extra diensten en voordelen aan te bieden 
  – Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Woonpunt
  – Om gepersonaliseerde reclame te tonen 
  – Om de gegevens te koppelen aan uw Klantenkaart 
  – Om de gespaarde punten te registreren 
  – Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven 
  – Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties) 
  – Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst 
  – Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren 
  – Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens desgewenst laten verwijderen. Zie voor meer informatie hierover punt 7. 

2.1 PIN / CREDITCARD BETALINGEN 

Ten behoeve van het afwikkelen van uw aankopen met een pinpas of creditcard in een winkel van Woonpunt of in een van onze webshops, verwerken wij de volgende gegevens: 

 • In welke winkel/webshop u de betreffende aankoop hebt gedaan 
 • Transactie geschiedenis 
 • Betaalwijze 
 • Locatie & tijd 
 • Land van herkomst van de creditcard/pinpas 

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 

2.2 GEBRUIK VAN DE WOONPUNT WEBSITE 

Bezoek aan de website 
Als u een van de Woonpunt websites bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. De Woonpunt websites maken gebruik van cookies om u te herkennen en sneller van dienst te kunnen zijn bij een volgend bezoek. Daarnaast stellen de cookies ons in staat het online gebruiksgemak te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Bezoek aan een website met Mijn Account 
Op enkele websites is het mogelijk een eigen account aan te maken. Een Account maakt het gebruik van de webshop gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van uw Account verwerken wij de volgende gegevens: 

 • E-mailadres 
 • Naam, adres en woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • Klikgedrag 
 • Transactie geschiedenis 
 • IP-adres 
 • Gegevens over uw computer 
 • Duur en tijdstip van het bezoek 
 • Inloggegevens 
 • Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekochte producten 

Wij gebruiken de gegevens die wij verkrijgen in het kader van uw gebruik van de website met uw Mijn Account voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Bestellen als gast 
Als u online aankopen wilt doen zonder een Mijn Account aan te maken, kunt u bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens: 

 • Naam, adres en woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bank- en betaalgegevens 

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 15, 16. 

2.3 SOCIAL MEDIA 

Woonpunt is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram en Pinterest om u te kunnen blijven inspireren. Als u Woonpunt volgt via sociale media, of communiceert met of over Woonpunt via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren: 
– Profielinformatie van het betreffende sociale medium 
– De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Woonpunt.
– In het platform opgeslagen metadata 
– Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u voor deelname wordt geïnformeerd 
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 

2.4 BEZOEK AAN DE WINKEL 

Cameratoezicht 
In onze winkels zijn beveiligingscamera’s aanwezig. U wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van de winkel en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar. 
Beelden van het cameratoezicht worden na maximaal vier weken, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd. 
Wij gebruiken de camerabeelden voor de veiligheid van onze klanten en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in geval van incidenten. 

2.6 KLANTENSERVICE 

Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de Klantenservice verzamelen wij de volgende gegevens om op uw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren: 

 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Inhoud correspondentie 
 • Gespreksopname in geval van telefonisch contact 
 • Naam, adres en woonplaats 

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. 

2.7 INFORMATIE OVER DIENSTEN VAN WOONPUNT

E-mail nieuwsbrief 
Indien u dat wenst ontvangt u periodiek de nieuwsbrief van Woonpunt per e-mail. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten, acties en evenementen van Woonpunt en is zoveel mogelijk toegespitst op uw interesses en voorkeuren wanneer die bij ons bekend zijn. 

Als u de nieuwsbrief van Woonpunt ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens: 

 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres 
 • Voorkeuren 
 • Tijdstip waarop de e-mail wordt geopend 
 • Klikgedrag e-mail 

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 

Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden. 

2.8 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 

Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Woonpunt, verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen Woonpunt in de breedste zin van het woord: 

 • E-mailadres 
 • Uitkomst onderzoek 
 • Naam, adres en woonplaats (alleen op uw verzoek) 
 • Ordernummer meubelaankopen 

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 4, 5, 6. 

2.9 OVERIG 

Ten slotte slaat Woonpunt informatie op (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden. 
Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan Woonpunt u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken, zoals een kopie identiteitsbewijs. Het Burgerservicenummer (BSN) mag daarbij onleesbaar worden gemaakt. De kopie van het identiteitsbewijs wordt vernietigd zodra de controle is uitgevoerd. 

3. VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN 

Woonpunt kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Woonpunt en Woonpunt draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Woonpunt optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Woonpunt afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Woonpunt. 
Alle ondernemingen binnen het concern van Woonpunt kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze partijen zullen hetzelfde niveau van bescherming bieden als Woonpunt. Door het gebruik van de diensten van Woonpunt geeft u toestemming voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van Woonpunt. 
Voor het overige verstrekt Woonpunt alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen. 

4. DOORGIFTE GEGEVENS BUITEN EU 

Woonpunt maakt gebruik van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze zijn in principe gevestigd en/of maken gebruik van servers binnen de Europese Unie. 
Echter indien deze partijen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden dan kan het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie. Door het gebruik van de diensten van Woonpunt geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie. 

5. BEVEILIGING 

Woonpunt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. 
De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen. 

6. OVERDRACHT ONDERNEMING 

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Woonpunt worden overgedragen aan een derde partij of kan Woonpunt fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Woonpunt zal u in een dergelijk geval hierover altijd informeren. 

7. INZAGE EN CORRECTIE 

Als u wilt weten welke gegevens Woonpunt over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw Mijn Account kunt wijzigen, kunt u contact opnemen met Woonpunt via onze klantenservice, [email protected]

8. WEBSITES VAN DERDEN 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Woonpunt heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander Privacy Statement van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Woonpunt zijn verkregen. Woonpunt accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. 

9. BEWAARTERMIJNEN 

Woonpunt bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dat noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 

10. CONTACT 

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u contact opnemen via [email protected]